Friederike Conrads • Shiatsu Praktikerin • Fußelastic-Spezialistin • Hot Stone Massagen • Jin Shin Jyutsu

Aktivierung der Lebensenergie

• Shiatsu (60 min.)
• Rücken-Shiatsu (20 min.)
• Fuß-Energie-Massage (20 min.)
• Jin Shin Jyutsu (60 min.)
• Hot Stone-Massage (90 min.)

© Friederike Conrads • Shiatsu Praktikerin • Kiefer-RESET Behandlung • Hot Stone-Massage • Jin Shin Jyutsu